ארכיון עבור התג ‘נגב’

פוליטי:27 בינואר, 2013

ללא תגובות

הממשלה אישרה את המלצות השר בני בגין לשינויים בתכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. מטרת הרפורמה היא לפתור באופן סופי את תביעות הבעלות של הבדואים על קרקעות הנגב, תוך הצעת מתווה של פשרה הכוללת העתקת מקומות מגורים ופיצויים כספיים. יו"ר הכפרים הבדואים הלא מוכרים איברהים אל וקילי אמר: "הייתי רוצה שבמקום שיאשרו את המתווה, שיתקנו קודם את ההצעה. יש הרבה סעיפים לא לטעמנו. ביקשנו שאם ברצונם להעביר משהו בממשלה, שהתושבים יהיו שותפים למהלך הזה. זה נוגע לקרקע, לפיצויים ולהעברת אנשים ממקום למקום" (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

27 ינואר, 2013 ב 11:50 pm

מדיני: 15 באוקטובר, 2012

ללא תגובות

משרד הרווחה מתריע מפני תנאי מחיה לא סבירים הצפויים במתקן הכליאה למהגרים אפריקאים המוקם בימים אלו בנגב. המשרד הביע התנגדות לבקשת משרד הביטחון להקים אוהלים במקום מבני קבע במחצית משטח המגורים במתקן, להגדלת מספר השוהים בכל תא לעשרה אנשים לתקופה ממושכת ולאכלוס המתקן באנשים ומשפחות לפני שהושלמה בניית מבני ציבור מתוך דאגה מההשלכות של תנאים אלו על חייהם של המהגרים. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

15 אוקטובר, 2012 ב 4:52 pm

חברה סגורה: 7 ביולי, 2012

ללא תגובות

גגותיהם של חדרי האוכל והכיתות בעיר האוהלים בנגב עשויים אסבסט, למרות שעל פי אתר המשרד לאיכות הסביבה כיום מקובל כי מחלת הסרטן מסוג מזותליומה יכולה להופיע גם בחשיפה סביבתית לרמות נמוכות עד בינוניות של חומר זה. עיר האוהלים אמורה לאכלס מבקשי מקלט מאפריקה (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

7 יולי, 2012 ב 11:18 pm

חברה סגורה: 17 ביוני, 2012

ללא תגובות

התנועה האיסלאמית בנגב אוסרת על מכירת אדמות ללא-מוסלמים, בקביעה כי כל שטח פלסטין הוא אדמת הקדש איסלאמית (news1)

נכתב על ידי צוות האתר

17 יוני, 2012 ב 7:43 pm

כלכלה וחברה: 24 במרץ, 2012

ללא תגובות

נציגי בדואים בנגב וארגוני זכויות אדם פנו לשר בני בגין (ליכוד), שמרכז את גיבוש הצעת החוק הממשלתית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, בדרישה להאריך את הזמן המוקצב לשמיעת התנגדויות. הצעת החוק פורסמה רשמית בינואר, אך היא פורסמה בעברית ובאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. רוב הכפרים הלא מוכרים אינם מחוברים לחשמל ולתושביהם אין נגישות לאינטרנט. רק באמצע פברואר הופצו חוברות ובהן תרגום ההצעה לערבית (הארץ).

פוליטי: 1 בספטמבר, 2011

ללא תגובות

מטיוטת דו"ח ועדת גולדברג שאמורה לעלות להצבעה בישיבת הממשלה ביום ראשון עולה כי לדו"ח הוכנסו שינויים שיצמצמו משמעותית את היקף הקרקעות שיקבלו הבדואים בנגב.

נכתב על ידי צוות האתר

1 ספטמבר, 2011 ב 9:03 am

פוליטי: 2 ביוני, 2011

ללא תגובות

הממשלה תצביע על תכנית להעתקת מקום מגוריהם של קרוב ל-30 אלף בדואים בנגב, שהם כ-40 אחוזים מ-71 אלף תושבי הפזורה הבדואית. על פי התכנית, התושבים יעברו להרחבות ביישובים בדואים קיימים כמו רהט, כסייפה וחורה, ויפוצו בכסף ובאדמות חלופיות. התכנית היא מתווה ליישום המלצות דו"ח גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. נציגי הבדואים וארגוני זכויות אדם שיגרו מכתב בהול לראש הממשלה ולשרים שמתריע כי מתווה צוות היישום מנוגד להמלצות ועדת גולדברג ובסתירה למדיניות מערכת התכנון בשנים האחרונות.

נכתב על ידי צוות האתר

2 יוני, 2011 ב 9:31 am

כלכלה וחברה: 12 במאי, 2011

ללא תגובות

מדו"ח המרכז לחקר הבריאות בנגב משנת 2009 עולה כי ישנו מחסור במיטות אשפוז, רופאים ואחיות באזור הדרום. שיעור מיטות האשפוז הכלליות בישראל הוא 1.933 לאלף תושבים (בעוד הממוצע העולמי עומד על 3.3), אך בדרום הוא עומד על 1.384, והוא הנמוך ביותר בישראל. באזור הנגב אין כמעט מיטות אשפוז שיקומי ואין הוספיס אשפוזי לחולים סופניים. כמו כן, שיעור חדרי המיון באזור נמוך ביותר מ-50 אחוזים מהממוצע הארצי.

חברה סגורה: 13 באפריל, 2011

ללא תגובות

דו"ח חדש של פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי חושף: תת-ייצוג לערבים בשירות המדינה במחוז דרום, שירותים ממשלתיים מקרטעים בעיירות הבדואיות, ובמשרדי הממשלה בבאר שבע – שם יש רק שני שלטים בשפה הערבית

נכתב על ידי צוות האתר

13 אפריל, 2011 ב 9:57 pm

חברה סגורה: 28 בפברואר, 2011

תגובה אחת

רגע לפני שהצעת חוק ועדות הקבלה עולה להצבעה, בוצע שינוי נוסף בנוסח החוק: על פי הצעתו של ח"כ מיכאל בן ארי, ביישוב שבו 80 אחוז מהתושבים החליטו על כך, יהיה רב היישוב הגורם האחרון שיקבל את ההחלטות ויקבע אם המועמד ראוי להתקבל ליישוב או לא.

נכתב על ידי צוות האתר

28 פברואר, 2011 ב 2:46 pm