ארכיון עבור התג ‘מוקד סיוע לעובדים זרים’

מדיני: 5 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

מדו"ח של עמותת "רופאים לזכויות אדם" ומוקד סיוע לעובדים זרים עולה כי ישראל מתעמרת בניצולים של חטיפות ועינויים בסיני חרף העינויים הקשים שעברו וכולאת אותם בתנאים קשים ללא טיפול, ללא שירותים הולמים ותוך התעלמות ממחקרים המלמדים כי לכליאה ממושכת השפעה הרסנית במיוחד על ניצולי עבדות ועינויים. (הארץ)

חברה סגורה: 21 בנובמבר, 2010

תגובה אחת

משרד הפנים הודיע כי מ-2011 יאסר על העסקת מבקשי מקלט בישראל. עד היום רוב מבקשי המקלט לא קיבלו היתרי עבודה, אולם רשויות המדינה נמנעו מלאכוף את הנושא בשל מצבם המיוחד. בעתירה שהגישו הקליניקה לזכויות פליטים ומוקד סיוע לעובדים זרים, התחייב משרד הפנים שלא יוטלו קנסות על מעסיקי מבקשי מקלט כל עוד העתירה מתבררת. כמו כן, המדינה התחייבה כי היא תיתן הודעה של 30 יום בטרם תחל בהטלת קנסות על מעסיקים.

פוליטי: 25 באוקטובר, 2010

ללא תגובות

באגודה לזכויות האזרח, מוקד הסיוע לעובדים זרים ובקו לעובד טוענים כי סעיפים בחוק ההסדרים יגרמו ל"עבדות מודרנית" ולגירוש בני משפחה. על פי הצעת החוק, יתוקן חוק הכניסה לישראל כך ששר הפנים יוכל לקבוע כללים שיגבילו את מספר המעברים של מהגרי עבודה בין מעסיקים בתחום הסיעוד ואת האזור הגיאוגרפי שבו יחויבו לעבוד. הארגונים הדגישו כי ההצעה עומדת בניגוד לפסיקת בג"ץ.