ארכיון עבור התג ‘מדד יוקר הבריאות’

פוליטי: 22 ביוני, 2012

ללא תגובות

שופטי בג"ץ מתחו ביקורת נגד משרד האוצר ומשרד הבריאות "שפעלו בחוסר סבירות" ו"רוקנו מתוכן" את "הזכות לבריאות שעוצבה ועוגנה בחוק בריאות ממלכתי, נוכח השחיקה השיטתית בתקציבי קופות החולים". ההחלטה ניתנה בעתירה של קופות החולים מכבי וכללית, שביקשו לתקן את מדד יוקר הבריאות מהעיוותים הקיימים בו, שלדבריהם שוחקים את תקציב סל הבריאות וגורמים לגירעונות חוזרים ונשנים (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

22 יוני, 2012 ב 11:55 pm