ארכיון עבור התג ‘ועדת גולדברג’

פוליטי: 1 בספטמבר, 2011

ללא תגובות

מטיוטת דו"ח ועדת גולדברג שאמורה לעלות להצבעה בישיבת הממשלה ביום ראשון עולה כי לדו"ח הוכנסו שינויים שיצמצמו משמעותית את היקף הקרקעות שיקבלו הבדואים בנגב.

נכתב על ידי צוות האתר

1 ספטמבר, 2011 ב 9:03 am

פוליטי: 2 ביוני, 2011

ללא תגובות

הממשלה תצביע על תכנית להעתקת מקום מגוריהם של קרוב ל-30 אלף בדואים בנגב, שהם כ-40 אחוזים מ-71 אלף תושבי הפזורה הבדואית. על פי התכנית, התושבים יעברו להרחבות ביישובים בדואים קיימים כמו רהט, כסייפה וחורה, ויפוצו בכסף ובאדמות חלופיות. התכנית היא מתווה ליישום המלצות דו"ח גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. נציגי הבדואים וארגוני זכויות אדם שיגרו מכתב בהול לראש הממשלה ולשרים שמתריע כי מתווה צוות היישום מנוגד להמלצות ועדת גולדברג ובסתירה למדיניות מערכת התכנון בשנים האחרונות.

נכתב על ידי צוות האתר

2 יוני, 2011 ב 9:31 am