ארכיון עבור התג ‘הסדרת התיישבות הבדואים בנגב’

חברה סגורה: 26 במרץ, 2012

ללא תגובות

הוועדה לביעור אפליה גזעית של האו"ם קראה לממשלת ישראל למשוך את הצעת החוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, המבוססת על דו"ח פראוור שאושר בממשלה בספטמבר 2011, בטענה שהיא תפלה לרעה את האוכלוסייה הבדואית ותעגן תהליכים גזעניים בחקיקה (הארץ).

כלכלה וחברה: 24 במרץ, 2012

ללא תגובות

נציגי בדואים בנגב וארגוני זכויות אדם פנו לשר בני בגין (ליכוד), שמרכז את גיבוש הצעת החוק הממשלתית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, בדרישה להאריך את הזמן המוקצב לשמיעת התנגדויות. הצעת החוק פורסמה רשמית בינואר, אך היא פורסמה בעברית ובאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. רוב הכפרים הלא מוכרים אינם מחוברים לחשמל ולתושביהם אין נגישות לאינטרנט. רק באמצע פברואר הופצו חוברות ובהן תרגום ההצעה לערבית (הארץ).