ארכיון עבור התג ‘דו"ח מבקר המדינה’

צבא וביטחון: 1 במאי, 2012

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי צה"ל ומשרד הביטחון נמנעים זה 9 שנים מלהסדיר את מסגרת רכישת שירותי הבריאות ממשרד הבריאות, למרות הנחייה מפורשת של היועץ המשפטי לממשלה לעשות כן (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

1 מאי, 2012 ב 8:42 am

צבא וביטחון: 1 במאי, 2012

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי שני, פעל בניגוד לחוק וחרג מסמכויותיו בנושאים הקשורים לפיקוח על הייצוא הבטחוני למדינות זרות (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

1 מאי, 2012 ב 8:37 am

שלטון מקומי: 20 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

מדו"ח מבקר המדינה עולה כי עיריית חדרה העסיקה עובדים בניגוד לנהלי משרד הפנים ולא בהתאם לתנאי המכרזים.

נכתב על ידי צוות האתר

20 דצמבר, 2011 ב 11:29 am

שלטון מקומי: 20 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה מפרט שורה של ליקויים בעיריית נתניה, בדגש על התנהלותה של העומדת בראשה, מרים פיירברג. הדו"ח מציין כי פיירברג השתהתה בהעברת פלטי מחשב הנוגעים ליומני הפגישות שלה, לצורך עריכת ביקורת. כאשר בסופו של דבר העבירה לידי עובדי משרד מבקר המדינה את החומרים, התברר כי נוספו או נגרעו פרטים חשובים ביומני הפגישות, וכי פרטים והבהרות שנוספו התגלו כלא נכונים.

נכתב על ידי צוות האתר

20 דצמבר, 2011 ב 11:27 am

שלטון מקומי: 20 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי 46 רשויות מקומיות לא מינו מבקר פנימי, בניגוד להוראות החוק. עוד קובע הדו"ח כי מספר רשויות לא הגישו דו"חות ביקורת בשנים 2007-2009.

נכתב על ידי צוות האתר

20 דצמבר, 2011 ב 11:22 am

שלטון מקומי: 20 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה מותח ביקורת על שורה של כשלים וליקויים בתפקודה של עיריית אלעד. בין היתר קובע הדו"ח כי העירייה פעלה בניגוד לחוק ולכללי המינהל התקין, בין השאר על ידי מתן הטבות שכר ותנאים נלווים בלשכת ראש העיר אלעד, יצחק עידן.

נכתב על ידי צוות האתר

20 דצמבר, 2011 ב 11:18 am

כלכלה וחברה: 20 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה מצביע על מחדל  מתמשך בהעברת מידע בנושא איתור ילדים ונערים נפגעי התעללות ובנוגע להגנה הנדרשת להם – על-אף החלטת ועדת שרים בנושא זה.

נכתב על ידי צוות האתר

20 דצמבר, 2011 ב 11:10 am

כלכלה וחברה: 13 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי משרד הפנים העביר מיליוני שקלים לישוב היהודי בחברון בניגוד לנהלים.

נכתב על ידי צוות האתר

13 דצמבר, 2011 ב 12:00 am

כלכלה וחברה: 12 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

רוב המסקנות שמגבשות הוועדות השונות שמוקמות במשרדי הממשלה לא מיושמות, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה ל-2010.

נכתב על ידי צוות האתר

12 דצמבר, 2011 ב 9:35 pm

ביטחון פנים: 12 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי המשטרה לא העבירה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במועד נתונים מלאים על תאונות דרכים, כמתחייב על-פי פקודת התעבורה.

נכתב על ידי צוות האתר

12 דצמבר, 2011 ב 11:05 am