ארכיון עבור התג ‘גשר ההפרדה’

מדיני: 5 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

דו"ח חדש של בצלם, הבוחן את ההשלכות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה על הקהילות הפלסטיניות שעל אדמתן נבנתה, מגלה כי על אף התחייבויות המדינה לבג"ץ, הצעדים שנקטה לא מנעו את הפגיעה הקשה במרקם החיים הפלסטיני. מאז הקמת הגדר, איבדו הפלסטינים בקהילות אלה את האפשרות לעשות שימוש רווחי באדמותיהם – המשאב העיקרי שנותר בידם. בנוסף, הפיצול המרחבי שיצרה הגדר בין קהילות שכנות ובין הקהילות לאדמותיהן שוחק את יכולתן לשרוד ומשתק כל אפשרות לפיתוח בר-קיימא. כמו כן, עד היום, יותר משמונה שנים לאחר שהוחל משטר ההיתרים, המנהל האזרחי לא טרח לתרגם לערבית את קובץ הפקודות למרחב התפר – המגדירות את סוגי ההיתרים ואת התנאים לאישורם. (אתר בצלם)

נכתב על ידי צוות האתר

5 נובמבר, 2012 ב 7:02 pm