ארכיון עבור התג ‘אשרת עבודה’

חברה סגורה: 21 בנובמבר, 2010

תגובה אחת

משרד הפנים הודיע כי מ-2011 יאסר על העסקת מבקשי מקלט בישראל. עד היום רוב מבקשי המקלט לא קיבלו היתרי עבודה, אולם רשויות המדינה נמנעו מלאכוף את הנושא בשל מצבם המיוחד. בעתירה שהגישו הקליניקה לזכויות פליטים ומוקד סיוע לעובדים זרים, התחייב משרד הפנים שלא יוטלו קנסות על מעסיקי מבקשי מקלט כל עוד העתירה מתבררת. כמו כן, המדינה התחייבה כי היא תיתן הודעה של 30 יום בטרם תחל בהטלת קנסות על מעסיקים.