ארכיון עבור התג ‘אום אל-חיראן’

חברה סגורה: 3 ביוני, 2011

ללא תגובות

ממסמכים שחשף המרכז המשפטי עדאלה מתברר כי בשטחים של שני כפרים בדואים המיועדים לפינוי – עתיר ואום אל-חיראן – מתוכנן יישוב יהודי חדש. זאת למרות שבמשרד ראש הממשלה טענו כי החמולות שיפונו מתגוררות ביישובים שאינם נגישים לתשתיות ומבני ציבור או שאינם נכללים בתכנית המתאר של מטרופולין באר שבע.