חברה סגורה: 22 בדצמבר, 2011

אין תגובות

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט העליון בשם סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון, שהנהלת האוניברסיטה אסרה עליהם להניף בקמפוס כרזות מחאה נגד מדיניות הממשלה. הערעור הוגש לעליון לאחר שפנייתם של הסטודנטים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נדחתה.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email