חברה סגורה: 12 באוגוסט, 2010

2 תגובות

בג"ץ הורה לממשלה לדון עד ה-29 באוגוסט בצירופה של לפחות אישה אחת כחברה נוספת בוועדת טירקל. אם עד מועד זה המינוי יוצע ל-5 נשים שהתפקיד לא הוצע להן עד כה, ואף אחת מהן לא הסכימה לקבלו, הממשלה תצא ידי חובתה לפי חוק שוויון זכויות האישה.

הרב הראשי הספרדי לישראל, שלמה עמאר, שלח מכתב לרבני ישראל לכבוד חודש אלול, שבו תקף בחריפות את הפלג הרפורמי. במכתב נאמר, בין היתר, כי הרפורמים ו"הליברלים" "נועצים ציפורניהם גם בתוככי העם היושב בציון, ומנסים להכתיב סגנון חיים של ככל העמים… והקימו לגיונות לוחמים בתוך ארץ ישראל, שכל מטרתם לעקור התורה מישראל, ולקעקע את בתי הדין וכל דבר שבקדושה בכל הדרכים ובכל הכלים, על ידי איומים והשפעות שונות ומשונות על השרים ועל חברי הכנסת, ודרך בתי המשפט".

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email