פוליטי: 25 באוקטובר, 2010

אין תגובות

באגודה לזכויות האזרח, מוקד הסיוע לעובדים זרים ובקו לעובד טוענים כי סעיפים בחוק ההסדרים יגרמו ל"עבדות מודרנית" ולגירוש בני משפחה. על פי הצעת החוק, יתוקן חוק הכניסה לישראל כך ששר הפנים יוכל לקבוע כללים שיגבילו את מספר המעברים של מהגרי עבודה בין מעסיקים בתחום הסיעוד ואת האזור הגיאוגרפי שבו יחויבו לעבוד. הארגונים הדגישו כי ההצעה עומדת בניגוד לפסיקת בג"ץ.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email