חברה סגורה: 3 ביולי, 2012

אין תגובות

מתרשימי מתקן הכליאה למהגרים ומבקשי מקלט בנגב עולה כי תנאי הכליאה במקום יהיו קשים יותר מכפי שנדרש בתקנות בתי הסוהר. כך, לדוגמא, לפי החוק בכל תא לא יהיו יותר מארבע מיטות לאסירים, בתא צריכים להימצא שירותים וכיור והשטח הממוצע לאסיר בתא לא יפחת מ-4.5 מטרים רבועיים. בעיר האוהלים השטח הממוצע לאסיר יהיה 3.94 מ"ר, 23 איש יישהו בכל אוהל ותא שירותים ומקלחת אחת יסופקו לכל עשרה עצירים (הארץ).

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

3 יולי, 2012 ב 5:44 pm