כלכלה וחברה: 6 במאי, 2012

אין תגובות

לטענת המדינה וההסתדרות הרפואית, למרות שחוק שעות עבודה ומנוחה, המגביל משמרת עבודה ל-12 שעות לכל היותר, חל גם על הרופאים המתמחים, תורנות הרופאים אינה נחשבת "שעות עבודה" בהתאם להוראות החוק, ועל כן האיסורים הקבועים בחוק אינם חלים על העסקתם של הרופאים המתמחים. (דה מרקר)

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email