להתבונן בדבר

שאינו מושלם

ולקבל בהשלמה

את אי-מושלמותו.

מודט
מול גחלים לוחשות,
מאזין
לקולות הלילה,
עטוף
בלוֹנגי של דוּרגה מגוֹאה,
יושב
על כיסא גינה
מפלסטיק.
[[*]]
שואף.
בערך בתשע וחצי
האוויר
מתחלף.
[[*]]
קרוב
לאדמה.
רחוק
מהמהומה.
נשימה.

(הילדה
ישנה פה באוהל ליד.
נרדמה בחיקי
מכורבלת
בלונגי של דורגה מגואה.
עוד מעט אצטרף אליה 
לישון.
זה היה שלה, הרעיון.)