(ימים שלמים רק חול וחולרע, ואז שני פוסטים במכה. תאגיד מרמיט מתנצל בפני לקוחותיו על כל אי-נוחות שנגרמה להם.)