(מרוממת רוחו של אדם)

.

במדיטציה אין שום דבר "רוחני", בטח שלא "מיסטי".

מדיטציה היא פעולה פיזית לגמרי באותה מידה שהיא רוחנית נפשית.

.

כי ההפרדה המלאכותית בין מוח ושרירים, נפש וגוף, מחשבה ומעשה, הכרה והוויה -

היא (ה?)רעה (ה?)חולה של תרבותנו ועידננו.

.

(איפשהו כאן מתבקש הלינק המטלטל הזה, שהצית את זרם התודעה שלעיל, ותודה לקולקטיב.)

.


.

כשהאגן קדימה, כל היציבה משתנה.

.

הגב מתארך, הכתפיים נחות, הראש מזדקף.

מרכז הכובד יורד. קרוב יותר לאדמה. יציב יותר.

בטוח יותר.

(איכשהו, יש לי הרגשה שגם זה קשור לברית מילה.)

.


.

והשיר הזה מתנגן לי בראש כבר איזה שבוע:

.

.

(ולו רק בשביל ארבע-חמש שורות מתוכו)

[כתוביות]

.


אהה! 12 דקות לפוסט. יעילות או מה?

.