«
»

שחר אבן דר מאנדל

פרידמנים מתים

01.12.08 | הוספת תגובה

מתוך כתבת פרופיל על נעמי קליין בניו יורקר
Worse, Friedmanites are impatient—sometimes too impatient to sit around praying for acts of God. Natural disasters are tricky to engineer, but coups and terror are always possible. “Some of the most infamous human rights violations of this era,” she writes, “which have tended to be viewed as sadistic acts carried out by antidemocratic regimes”—Pinochet’s in Chile, for instance, or the Argentinean junta—“were in fact either committed with the deliberate intent of terrorizing the public or actively harnessed to prepare the ground for the introduction of radical free-market ‘reforms.’ ”
כאן.

אפשרות התגובות אינה פעילה.


«
»