«
»

ז'ניה

"הרי כולנו יודעים על מה פוליקר דיבר"

11.07.10 | הוספת תגובה

מי מחליט מתי יצאת? אייל גרוס על האפיסטמולוגיה של הארון של המוזיקה הישראלית:

התפיסה לפיה אדם הוא "בארון" עד שלא הצהיר על כך, שכן אחרת מדובר בנטייה מינית שהיא "ענינו הפרטי", מבוססת על תפיסה שבה בעצם רק נטייה מינית אחת היא פרטית (קרי זו ההומוסקסואלית), ושמציבה בפני אנשים שתי אפשרויות: תמשיכו להיחשב כמי שנמצאים בארון, או שתמכרו לנו את ראיון-וידוי היציאה, זה בו ימוחזרו כל השאלות של "ממתי ידעת", "איך הגיבה המשפחה", וגם תקובע החלוקה הבינארית של אנשים לקטגוריות, זו שמבוססת על זהויות שהם חייבים לאמץ.

כאן

אפשרות התגובות אינה פעילה.


«
»