«
»

איה מרקביץ'

כבוד

18.08.07 | הוספת תגובה

אורית קמיר על הדרת כבוד:

תרבויות המושתתות על הדרת-כבוד הן רבות ומגוונות ונבדלות זו מזו בפרטים רבים. עם זאת, הן חולקות מספר דפוסים משותפים, שניתן לכנותם בהכללה מאפייניה של "תרבות הדרת-כבוד", ואותם אציג להלן. תרבויות הדרת-כבוד הן תרבויות בהן טיפוס בסולם ההיררכיה החברתית הוא מטרה עליונה שהכל נכספים אליה. סטטוס, מעמד, יוקרה הם ערכים עליונים. בתרבויות אלה, הדרת-הכבוד היא הרכוש, המשאב, הנכס המקנה לבעליו את המעמד החברתי הנכסף. הדרת-כבוד היא, לכן, האמצעי דרכו יכול הפרט להשיג את משאת הנפש. וכיוון שהדרת-הכבוד מזוהה לחלוטין עם המעמד החברתי ההיררכי שהיא מכוננת, מגלמת, מבטאה ומבטיחה – היא נתפסת לא רק כאמצעי, אלא כמטרה עצמה.

כאן

(אני {איתמר} הצלחתי לפספס את הפוסט הזה לגמרי, אבל איה המליצה בחום, אז זו המלצה שלה)

אפשרות התגובות אינה פעילה.


«
»